पीओपीच्या गणपती मुर्तींना एवढी मागणी का?

Puja Bonkile

पीओपी मूर्ती साच्यापासून तयार करतात.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

त्यामुळे गणपतीची मुर्ती झटपट तयार होते.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

पीओपीची मूर्ती कितीही उंच बनवणे शक्य असते.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

मातीच्या मूर्तीपेक्षा ती टीकायलाही मजबूत असते.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

शिवाय वजनाने हलकी असल्याने हाताळणेही सोपे असते.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

तर शाडूच्या मूर्ती पीओपीच्या मुर्तीपेक्षा जड असतात.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

मातीची असल्याने ती काळजीपूर्वक हाताळावी लागते.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

या मूर्ती फार उंच बनवता येत नाहीत.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

शिवाय, माती महाग मिळते परिणामी मूर्तीची किंमतही वाढते.

Ganpati Bappa | Dainik Gomantak

गणपती बाप्पा मोरया...! अर्थ काय

Ganesh Chaturthi 2023 | Dainik Gomantak