आमच्या पाप्पांनी गणपती आणला.....

Puja Bonkile

यंदा १९ सप्टेंबरला गणपती बाप्पाचे आगमण होणार आहे.

Ganesh festival 2023 | Dainik Gomantak

गणेश चतुर्थी

गणेश चतुर्थीला सकाळी ११ ते १ पर्यंत बाप्पाची स्थापना करावी.

Ganesh festival 2023 | Dainik Gomantak

घरात सुख,शांती

ज्या घरात बाप्पाची स्थापना होते त्या घरात सुख,शांती , समृद्धी नांदते.

Ganesh festival 2023 | Dainik Gomantak

गणेश चतुर्थीला संयोग

गणेश चतुर्थीला रिवयोग, स्वाती नक्षत्र आणि विशाखा नक्षत्र यांचा संयोग आहे

Ganesh festival 2023 | Dainik Gomantak

मासंहार

बाप्पाचे घरात आगमण झाल्यावर घरात मासंहार करू नये

Ganesh festival 2023 | Dainik Gomantak

अंधार

गणपती बाप्पाला अंधारात ठेऊ नये.

Ganesh festival 2023 | Dainik Gomantak

मद्यपान

बाप्पाचे घरात आगमण झाल्यावर घरात मद्यपान करू नये

Ganesh festival 2023 | Dainik Gomantak
Shravan Month 2023 | Dainik Gomantak